در زندگی همه ما پیش آمده که هنگام صحبت با شخصی متوجه شویم که به ما دروغ می گوید یا به صحت حرف هایی که می شنویم شک کنیم. در بعضی از موارد این دروغ شنیدن ها یا شک کردن ها چندان اهمیتی ندارد اما اگر پای خانواده در میان باشد به خصوص در مواقعی که مقابل همسرتان قرار گرفته اید اهمیت این قضیه صدچندان خواهد شد. فرض کنید با نامزدتان (فردی که قرار است همسر شما باشد) روبه رو هستید و ناگهان در میان صحبت هایش شک می کنید که حرف هایش، ابراز علاقه هایش و قول و قراری که به شما می دهد حقیقت دارد یا خیر. در این مواقع چه کاری از دست شما ساخته است؟ ما روش هایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا مچ دروغگوها را باز کنید. گفت وگوی کوتاهی با عارف لرستانی در این زمینه داشتیم که در ادامه می​خوانید.

از صحنه تئاتر تا مصر

از تکنیک به حس برسید

فرض کنید بازیگری قرار است نقش یک پزشک را ایفا کند. وقتی هنرپیشه از قواعد و قوانین زبان بدن در جهت درست استفاده می کند در حقیقت یکی از مهم ترین اصول بازیگری را که همان تکنیک است، مورد استفاده قرار داده است. اگر بازیگری که قرار است در نقش پزشک ظاهر شود ابتدا از تکنیک (ژست) استفاده کند ناخودآگاه حس پزشک بودن هم در او به وجود خواهد آمد. یا موقعیتی را فرض کنید که قرار است هر شب به مدت ۲ ماه روی صحنه تئاتر نقشی را بازی کنید و هر شب در قسمتی از این نمایش مجبور هستید گریه کنید. مطمئنا دفعاتی پیش می آید که نمی توانید گریه کنید. در این مورد شما باید از فرم گریه کردن استفاده کنید تا در نهایت به حس آن برسد که این همان بادی لنگوئج است.

زبان بدن در کشتی​گیری

تمام رفتارهای ما و برخوردهای اجتماعی ما همراه بادی لنگوئج یا همان زبان بدن معنا و مفهوم پیدا می کند. در حقیقت زبان بدن نوعی بازیگری با اعضای صورت و بدن است. من در سنین نوجوانی کشتی کار می کردم و کشتی یک ورزش تک نفره است. در کشتی وقتی قرار است با یک حریف قدرتمند مسابقه بدهید باید با شجاعت وارد میدان شوید. حریف شما نباید متوجه ترس در چهره تان بشود. مشابه این قضیه در بازیگری هم وجود دارد و در ابعاد وسیع تر در زندگی اجتماعی ما هم موثر است.

نکته مهم

زبان بدن هم مثل یادگیری زبان فارسی (یا همان زبان مادری) از ابتدای کودکی به ما آموخته می شود شاید همه ما دانش بادی لنگوئج را نداشته باشیم اما همگی از آن استفاده می کنیم.

به زبان انگلیسی مسلط نیستم

حتی در زندگی واقعی هم لحظاتی پیش می آید که شما مجبور می شوید برای انتقال بهتر حرف هایی که می زنید از زبان بدن استفاده کنید. چند وقت پیش من سفری به مصر داشتم و از آنجا که اصلا به زبان انگلیسی مسلط نیستم برقراری ارتباط با افراد خارجی برایم مشکل بود اما با استفاده از زبان بدن به حدی راحت و حتی شیرین توانستم با دیگران ارتباط برقرار کنم که نمی توانید تصور کنید. همیشه در زندگی ام از بادی لنگوئج استفاده کرده ام؛ چه در روابط کاری و چه در روابط خانوادگی و حتی شخصی ام بارها و بارها استفاده کرده ام.

دانش بادی لنگوئج

به کرات پیش آمده که وارد محیطی شده ام و از برخورد دیگران این احساس را داشته ام که باید با حس طلبکارانه صحبت کنم یا بالعکس باید حس شاگرد و استاد را در آنجا رعایت کنم و متواضع برخورد کرد. هر کدام از این مثال ها صدها بار برای من و شما اتفاق افتاده و تنها راه حل پیش رویمان استفاده از زبان بدن بوده است. زبان بدن هم مثل یادگیری زبان فارسی (یا همان زبان مادری) از ابتدای کودکی به ما آموخته می شود شاید همه ما دانش بادی لنگوئج را نداشته باشیم اما همگی از آن استفاده می کنیم.